Du läser här:

Fyra vägledare utbildade i delaktighetsmodellen i Surahammars kommun

Surahammars kommun har utbildat fyra vägledare i delaktighetsmodellen inom LSS. Detta har inte funnits i kommunen tidigare, och är ett stort steg framåt som underlättar en jämlik dialog mellan brukare och personal. Avsikten med modellen är att stärka brukarens engagemang och inflytande över sin vardagssituation och sin nära omgivning.

Lotta Holmin, områdeschef inom LSS, är mycket positiv till detta och nämner att personalen är stolta över delaktighetsmodellen.
– De tycker att det känns jättebra och är stolta över att kunna införa detta i verksamheten. Känslan av att göra brukarnas röster hörda är oerhört positiv, säger hon.

 

Vad är delaktighetsmodellen?

Delaktighetsmodellen är ett exempel på ett arbetssätt som underlättar dialog mellan brukare och personal. Avsikten är att stärka brukarens engagemang och inflytande över sin vardagssituation och sin nära omgivning. Delaktighetsmodellens idé är att stödja, träna och stimulera brukarnas intresse för att uttrycka och föra fram sina behov och önskemål. Delaktighetsmodellen bygger på dialogsamtal i mindre grupper och samtalen leds av vägledarpar med särskild utbildning i delaktighetsmodellen. Dessa vägledare är inte personal till brukarna.

Att återkommande använda delatighetsmodellen visar sig ha stärkt brukarnas delaktighet och inflytande över sina liv, där både personal och brukare upplever ett ömsesidigt utbyte och lärande. För personalen innebär detta en kompetensutveckling och för brukarna ett ökat självförtroende.

Delaktighetsmodellen inom LSS-verksamheten stärker verksamhetens salutogena synsätt och kvalitetsutveckling.

Foto: Pixabay.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2018-12-11 08:00

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se