Du läser här:

Information angående höga vattenflöden

Just nu är det höga vattenflöden i länet. SMHI går ut med aktuella varningar om höga flöden på SMHI.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Snösmältningen har härmed tagit fart och fyller på vattendragen i länet.

Vid en översvämning blir viktiga samhällsresurser extra belastade. Som fastighetsägare är det därför viktigt att du följer vårflodsutvecklingen och har beredskap för att skydda din egendom.

Så här förbereder du dig inför vårfloden:

 • Följ väderleksrapporten och håll koll på vattennivån.
 • Ta reda på risken för översvämning där du bor.
 • Diskutera med dina grannar om tidigare erfarenheter av vårflöden, fråga kommunen eller titta på översvämningskartor på länken nedan:
  Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas

 • Flytta undan känsliga föremål.
 • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
 • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
 • Kontrollera din försäkring.
 • Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag.
 • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.
 • Säkra fast båtar och bryggor.

 

 

Definitioner av olika varningar

Definition för Varning klass 2 mycket höga flöden:

Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Definition för Varning klass 1 höga flöden:

Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

 

Axel Kjellin


, 2018-05-31 15:33

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se