Du läser här:

Information om asfaltering i kommunen samt ett kabelfel i södra Dalskogen

Planerad asfaltering

Under september månad kommer ett antal gator i kommunen att asfalteras. Nedan ser du en lista på vilka gator det gäller i respektive ort.

Surahammar
Bruksgatan
Korsningen Östergatan/Hjulmakarvägen

Ramnäs
Dammvägen
Kungsudden

Virsbo
Felingsvägen
Allévägen
Skräddarvägen
Rönningsvägen
Centrumvägen
Gång- och cykelvägen mellan Persbovägen och Enebbavägen


Asfaltering av Jägargatan i Virsbo uppskjuten

Asfalteringen av Jägargatan i Virsbo kommer att bli uppskjuten eftersom det måste göras ventilbyten på vatten och avlopp.

Det är inte fastställt när asfalteringen kommer att återupptas.


Kabelfel i södra Dalskogen

Det är för närvarande ett kabel- och armaturfel i södra Dalskogen. Vi håller på att felsöka och löser det snarast möjligt.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2018-08-30 15:54

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se