Du läser här:

Information om Återbruket i Surahammar

Återbruket i Surahammar har byggt om och det är många som hört av sig och undrat om detta, särskilt då det varit lång kö till området vid vissa dagar och tillfällen. Kommunen har kontaktat VafabMiljö, som driver Återbruket, angående detta och fått svar på funderingarna. Detta presenteras ganska kortfattat nedan.

VafabMiljö har byggt om för att öka säkerheten för besökarna genom att separera besökstrafiken från deras arbetstrafik. Förut var infarten till Återbruket tvungen att stängas vid användning av lastmaskinen på grund av säkerhetsrisken, vilket nu har åtgärdats så att infarten aldrig behöver stängas under öppettiderna.

Dessutom finns nu insamlingen av förpackningar utanför Återbruket vilket gör att du som bara ska slänga glas och förpackningar inte behöver åka in på området samt att det går att använda dessa insamlingar dygnet runt.

Köerna har bildats då det varit väldigt många som besökt Återbruket samtidigt (lördag den 21 april var det besöksrekord) och det kan även i fortsättningen bildas kö när det är många som vill återvinna samtidigt. VafabMiljö jobbar dock med att få en större yta så att fler besökare får plats samtidigt inne på området, vilket skulle minska köerna.

Axel Kjellin


, 2018-04-26 11:58

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se