Du läser här:

Informationspunkterna i de tre tätorterna avvecklas

Under gårdagen inrättades tillfälliga informationspunkter i kommunens tre tätorter.

Då vi ser ett minskat informationsbehov ute på plats har vi därför sett till att fokusera informationsinsatserna på vår hemsida istället.

Skulle det uppstå en förändring i rådande läge så ser vi självklart till att återupprätta dessa informationspunkter igen.

 

infopisteet Surahammarin kunnan kaikillta kolmellta taajaimissta poistetaan.

Eilisen päivän aikana infopisteitä perustetiin kunnan kaikissa kolmessa taajaimissa.

Kunta kokee että juuri nyt tiedontarpeus on vähentynyt, siksi näemme että on parempi keskittyä tiedonantoon kunnan kotisivun kautta

Jos nykyinen tilanne muuttu ni näemme sen selväksi että infopisteet jäleen perustetaan.

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2018-06-08 14:57

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se