Du läser här:

Kommunen avråder inte längre från bad vid Campingbadet

Vi tar nu bort avrådan från bad vid Campingbadet. Svaren från provtagningen av vattnet visade på tjänligt badvatten.

Axel Kjellin


, 2018-08-08 14:23

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se