Du läser här:

Kommunens anslagstavla blir digital

Surahammars kommun går över till en digital anslagstavla från och med den 1 januari 2018.

Den digitala anslagstavlan publiceras numera endast på hemsidan i enlighet med gällande lagstiftning.Det innebär att kungörelser av fullmäktiges sammanträden, anslag av justerade protokoll och annat som kommunen enligt lag är skyldig att anslå nu visas i digitalt format.


Du hittar anslagstavlan här.öppnas i nytt fönster

Cristian Hidalgo


, 2018-01-12 14:39

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se