Du läser här:

Lägesbedömning inför natten

Släckningsarbetet fortskrider med stora resurser

Lägesbedömning

Inför natten bedöms brandläget vara relativt lugnt men räddningstjänsten planerar fortfarande för en lång insats och för uthållighet under minst 72 timmar med tillräcklig personal.

Insatta resurser

Insatsledningen sker via Storstockholms Räddningscentral i Täby. På brandplatsen finns en fältstab på fyra personer.

Räddningstjänst

40 enheter med totalt 70 personer är engagerade i insatsen. I insatsen deltar även fyra helikoptrar för släckning och en polishelikopter för ledning.

Försvarmakten är aktiverad med ca 50 personer och den frivilliga resursgruppen har ställt resurser till förfogande.

 

Ny lägesuppdatering väntas in under tisdag förmiddag.

 

Sammutustyö jatkuu suurilla resursseilla

Tilannearvio:

Yötä vasten tulipalon tillanne on suhteellisesti tyyni mutta palokunta ja pelastuspalvelut suunnitelee pitää riitävästi henkilökuntaa töissä ainakin 72 tunnin aikana.

Resurssit

Palokunta ja pelastuspalvelut tulle pitämää töissä noin 40 yksikköa, kokonaisesti 70 henkilöä. Sammutuksessa osallistu myös 4 helikopteria sammutusta varten ja yksi poliisi helikopteri hallinta varten. Puolustusteho on myös aktiivinen paikalla noin 50 henkilöstön kanssa ja vapaa resurssiryhmä on asetettu saataville.

 

Uusi tillanetietoisuus odotetaan tiistai aamupäivän alla.

 

Skogsbrand

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2018-06-05 00:33

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se