Du läser här:

Naturvårdsbränning i Stora Flytens naturreservat

Med start i dag (måndag 14/5) bränns ett område på cirka 40 hektar i Stora Flytens naturreservat, som ligger sju kilometer sydväst om Virsbo. Området består huvudsakligen av tre myrholmar med tallskog på hällmark i omgivande myrkomplex.

Bränningen utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands regi av Baggbolaget. Under bränningsdagarna arbetar 10-12 personer under ledning av Baggbolaget och Meloe Entomologi. Samtliga är utbildade i naturvårdsbränning. Antalet personer som deltar i eftersläckning och efterbevakning kommer att anpassas efter rådande väderlek. Helikoptersupport från HeliAir Sweden finns på plats vid bränningen.

 

Lokalisering: Bränningsobjektet är beläget 7 km sydväst om Virsbo.
Centrumkoordinat:
SWEREF99 TM 554250, 6632634

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2018-05-14 13:30

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se