Du läser här:

Nu är räddningsinsatsen avslutad vid alla bränderna i Sala kommun.

 

Uppdaterad 9 juni klockan 17.00

Räddningstjänsten meddelar att de har avvecklat sin insats, men att de har en stab i beredskap under en vecka med särskilt fokus på de här bränderna. Under lördag kväll genomför Kustbevakningen en flygning med värmekamera för att Räddningstjänsten ska få bra koll på läget.

Länsstyrelsen avslutar nu uppdateringarna kring skogsbränderna i Sala kommun. Men vi har beredskap att återuppta dem om det skulle behövas.

9 juni klockan 13.30

Nu är räddningsinsatsen avslutad även vid den sista branden i Broddbo. Det betyder att alla skogsbränder i Sala har övergått till eftersläckning och överlämnats till respektive

Palokunta ilmoittaa että sammutustyöt ovat lopetettu mutta heillä on erikoista henkilöstöä valmiudessa viikon aikana tulipalojen johdosta. Lauantai illan aikana rannikovartiosto suorittaa lennon lämpökameran kanssa niin että palokunta saa hyvän yleiskuvan tilanteesta. Lääninhallitus lopettaa nyt päivytyksensä mutta ovat valmiita uudestaan päivittä tietoja jos nykyinen tilanne muuttu.

 

Cristian Hidalgo


, 2018-06-09 21:18

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se