Du läser här:

Ny kommunpolis till Surahammars kommun

Nu är Petronella Hjertqvist på plats som Surahammars nya kommunpolis efter Fredrik Borell.

Kommunpolisens primära uppdrag är att driva polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete tillsammans med kommunen och övriga samhället.

Tobias Nordlander, kommunstyrelsens ordförande säger:

- Det här är resultatet av en kontinuerlig dialog mellan kommunen, Polismyndigheten och allmänheten. Vi gläds åt att Petronella nu finns på plats här hos oss och kan fortsätta med det trygghetsskapande arbetet i hela kommunen.

Kommunchefen Martina Nordin är även hon positiv till detta:

- Tillsammans med den utökade uppsökande verksamheten som IFO (Individ- och familjeomsorgen) startat upp så är förhoppningen den att vi ska kunna skapa ytterligare trygghet i kommunen genom dialog och samverkan mellan polisen och IFO. Från kommunens sida utvärderar vi kontinuerligt situationen för att uppnå bästa möjliga resultat och jag ser detta som en god förutsättning för att uppnå de önskade målen.

Senare i höst får Petronella förstärkning av ytterligare 2 st områdespoliser.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-09-07 15:00

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se