Du läser här:

Problem med gatubelysning

Efter lördagens strömavbrott i Surahammars tätort så har vi problem i belysningscentralerna. Kommunens belysningsentreprenör arbetar med att lösa problemet.

Axel Kjellin


, 2018-02-06 11:05

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se