Du läser här:

Sandupptagning i Surahammar, Ramnäs och Virsbo

Ordinarie sandupptagning (sopning) av gator, trottoarer och gång- och cykelvägar kommer att ske med början under v. 18-v. 20 i Surahammar, Ramnäs och Virsbo.

Passa på att sopa ut sanden från murar och staket på körbanan. Sopa dock inte ihop sanden i högar.

Fastighetsägare, se även till att grenar och kvistar från träd och buskar inte hänger ut över gator, trottoarer och gång- och cykelvägar.

För ytterligare information kontakta: gatapark@surahammar.se

 

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2018-04-18 15:20

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se