Du läser här:

Sök fondmedel senast 17 oktober

Fondmedel kan sökas ur nedanstående fonder:

Albert och Lisa Fredrikssons donationsstiftelse
Behöriga att söka är i första hand ”i kommunen boende blinda, som äro i behov därav” och i andra hand ”till andra inom kommunen boende sjuka”.
Ladda ner ansökningsblankettPDF (pdf, 29.6 kB).

Stiftelsen för vidareutbildning inom skog och jordbruk för mantalsskrivna personer inom Surahammars kommun
Behöriga att söka är ”personer skrivna i Surahammars kommun, vilka genomgått den obligatoriska skolan, för vidareutbildning inom jord- och skogsbruk”.
Ladda ner ansökningsblankettPDF (pdf, 30 kB).

 

Upplysningar
Närmare upplysningar om stiftelserna kan du få via Surahammars kommun, Christina Sandin telefon 0220-390 09.

Ansökningsblanketter finns även att hämta i kommunkontorets reception.

Ansökan ska vara inlämnad senast 17 oktober 2018. Adress: Surahammars kommun, Stiftelser, Box 203, 735 23 SURAHAMMAR.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-09-06 08:00

Läs mer här:

Ansökningsblankett till Albert och Lisa Fredriksson donationsstiftelsePDF (pdf, 29.6 kB)

Ansökningsblankett till Stiftelsen för vidareutbildning inom skogs- och jordbrukPDF (pdf, 30 kB)

Ansökningsblanketterna finns även att hämta i kommunkontorets reception.

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se