Du läser här:

Spolning av vattenledningsnätet i kommunen

Spolning av vattenledningsnätet i Surahammars kommun kommer att ske vecka 20-22 i Surahammar och vecka 22-24 i Ramnäs och Virsbo.

Missfärgning av vattnet kan ske. Iakttag försiktighet vid tvätt och matlagning.
Låt gärna vattnet rinna ett tag innan ni använder det.

För ytterligare information kontakta:
Surahammars KommunalTeknik AB på tel. 0220-467 00

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2018-05-14 14:27

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se