Du läser här:

Spolning av vattenledningsnätet i Virsbo

Spolning av vattenledningsnätet i Surahammars kommun kommer att ske
vecka 46, 13 –16 november i Virsbo.

Missfärgning av vattnet kan ske. Iakttag försiktighet vid tvätt och matlagning.

Låt gärna vattnet rinna ett tag innan ni använder det.

För ytterligare information kontakta:
Surahammars KommunalTeknik AB på telefon 0220-467 00.

Vattenkran i ett kök som spolar vatten.
Axel Kjellin


, 2018-11-12 15:57

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se