Du läser här:

Störningar på grund av kabelfel

Vi har personal på plats som försöker lokalisera kabelfelet och vår förhoppning är att kunna åtgärda felet snarast möjligt.

Vi upplever för tillfället störningar på elnätet kring vägarna:

  • Billsbovägen
  • Östbergavägen
  • Lindmursvägen
  • Långtallbovägen


Cristian Hidalgo


, 2018-03-08 08:40

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se