Du läser här:

Surahammars kommun gör en insats för att öka tryggheten

Det har kommit till kommunens kännedom att allmänheten har upplevt en oro över tryggheten i vissa områden i Surahammars kommun.

Tobias Nordlander, kommunstyrelsens ordförande, tycker att detta är en högprioriterad fråga.

- Det är ytterst viktigt att ta reda på hur det faktiska läget ser ut i kommunen. Jag ser ett stort glapp mellan den upplevda otryggheten och tillgänglig statistik. Därför har jag bett kommunchefen undersöka detta.

Kommunchefen, Martina Nordin, bekräftar att frågan har lyfts från politiskt håll.

– Vi har fått klara direktiv från politiken att detta behöver uppmärksammas.

Martina Nordin har i samtal med chefen för socialförvaltningen, Eva-Lena Odeling, därför beslutat att IFO (Individ- och familjeomsorgen) utökar sin uppsökande verksamhet för att på så vis kunna ha en större social närvaro ute i kommunen. Den uppsökande verksamheten kommer att ske under olika tider på dygnet inklusive kvällar och helger

Fördelen med den här typen av insatser är att personalen är specifikt utbildad i att etablera kontakt samt rikta hjälpande insatser mot olika grupper i preventivt syfte.

Personalen har inga särskilda befogenheter utan meningen är att de skall tillkalla polis om dom ser att ett brott begås. Personalen har väl synliga kommunvästar samt kör runt i en av kommunens tjänstebilar. Insatsen startade förra veckan och genomförs på de tre tätorterna i kommunen, Ramnäs, Virsbo och Surahammar.

Vi har en löpande utvärdering samt uppföljning för att se om verksamheten uppnår önskad effekt.

Foto: Surahammars kommun

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2018-09-06 08:19

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se