Du läser här:

Uppdatering kl. 08.20 (7/6 -18) angående skogsbranden i Rörbo i Sala kommun

Angående skogsbranden i Rörbo i Sala kommun

Skogsbranden vid Rörbo är inringad och läget är stabilt. Släckningsinsatser pågår norr om Sala vid Helgonmossen/Björnmossen och Broddbo med resurser från flera räddningstjänster. Länsstyrelsen har löpande samverkansmöten med räddningstjänsten, polis, kommuner och andra viktiga aktörer. Klicka här för att läsa mer.

Uppdaterad 8.20

Under natten har räddningstjänsten behållit begränsningslinjerna. Helikoptrarna drogs tillbaka under natten, men nu är fyra helikoptrar igång med vattenbombning. Räddningstjänsten förstärker i Rörbo i förebyggande syfte. Sammanlagt arbetar 80-85 brandmän och 40-50 personer från hemvärnet med brandbekämpningen.

Sannolikt kommer det att bli rökspridning idag på grund av den ökade vinden, men just nu ser räddningstjänsten ingen risk för brandspridning.

Prognonsen är god och räddningstjänsten fortsätter som de har arbetat med det senaste dygnet minst fram till fredag lunch.

Generellt sett går det åt rätt håll. I Rörbo är det två helikoptrar som vattenbombar i förebyggande syfte. I Helgonmossen arbetar markpersonal i förebyggande syfte.

I Broddbo går det också åt rätt håll, men branden är inte under kontroll än. Tre helikoptrar och 45 brandmän arbetar intensivt med släckning.

Prognosen är att släckningen i Rörbo och Helgonmossen går över till eftersläckning inom 24 timmar. Oklar prognos om när branden i Broddbo övergår till eftersläckning. Läs mer om eftersläckning nedan.

Karta över brandområdet Broddbo, Helgonmossen och Björnmossen 19.00 (1,1 MB, pdf)länk till annan webbplats

Polisens karta över avspärrningar, 180606, 16.15 (png)
länk till annan webbplats

Information om eftersläckning av skogsbrand

När räddningsinsatsen är avslutad övergår ansvaret för eftersläckning och bevakning till fastighetsägaren. Fastighetsägaren är skyldig att eftersläcka och bevaka området tills det är släckt.

Eftersläckning och bevakning av eldhärjat område är oerhört viktig i rådande väderlek. Marken är uttorkad och risk för uppblossande glödbränder är stor.

Gnistor från dessa glödbränder kan sprida sig ut i obrända eller upptorkade partier och där orsaka ny skogsbrand - speciellt vid växlande vindar och ändring av vindriktning. Eftersläckning kan pågå i dagar eller veckor tills området är säkert.

I fastighetsägarens ansvar ligger att noggrant inventera och släcka pågående glödbränder som ofta syns som små rökar. Arbetet är farligt och ska bedrivas med stor försiktighet. Träd vars rötter har brunnit av och torrträd som är delvis rötade kan falla utan ljud, men med stor kraft. Myrstackar och gamla döda liggande träd kan glöda mycket länge liksom utdikade myrmarker.

För eftersläckning kan egen material i form av pumpar, slangar, hackor, spadar och vattenkannor användas. Lämplig skyddsutrustning är kläder som inte innehåller syntetmaterial, hjälm, handskar och munskydd.

Om räddningstjänsten har kapacitet kan fastighetsägaren ofta få hyra material för eftersläckning.

Huvudregeln för eftersläckning är att alla ”rökar” ska vara släckta och därefter ska området bevakas under ytterligare 3-5 dygn.

 

Metsäpalo Rörbossa Saalan kunnassa

Yön aikana palokunnat ovat pitäänet rajoituslinjoja. Helikopterit vetäutyivät yön aikana takaisin mutta nyt nejlä helikopteria ovat käynissä vesipommituksien kanssa. Palokunta vahvisstaa Rörbossa miestöä ehkäisemiseksi tulipaloja. Kaikenkaikkiaan 80-85 palomiestä ja 40-50 henkilöa kodinturvajoukoista ovat töissä tulipalon ympärillä.

Todennäköisessti savun levintää tulee tänään oleman suurempi johtuen nousevista tuulesta. Juuri nyt palokunta ei ennusta mitään suurempaa riskiiä että tulipalo voisi levitä. Etuennuste on hyvä ja palokunnat jatkavat sammutustöitä samalla voimakkuudella kun viimeisten päivien aikana ainakin perjantai lounaaseen saakka.

Yleisesti ottaen työ menee oikeaan suuntaan. Rörbossa kaksi helikopteria vesipommitta ehkäisemiseksi tulipalon jatkumissta. Helgonmossenissa palokunta on töyissä ehkäisemiseksi tulipaloa.

Myös Brodbossa työ menee oikeaan suuntan mutta tulipalo ei siellä viellä ole valvonnassa. Kolme helikopteria ja 45 palomiestä toimii intesiivisesti sammutuksessa.

Rörbossa ja Helgonmossenissa ennuste on että 24 tunnis sisässä sammutustyö meene jälkisammutukseen. Ennuste tulipalolle Bordbossa on vielä epäselvä.

Tiedotus jälkisammutuksesta:

Kun pelastustyö on lopetettu vastuu jälkisammutuksesta siirty kiinestönomistajille. Kiinteistönomistajalla on velvollisuus suojella aluetta kunnes se on sammunut.

Jälkisammutus ja seuranta maastosta joka on tuhottu tulipalossa on erityisen tärkeä vallitsevassa sääsä. Maasto on kuiva ja vedetön, riski kytöpaloista on suuri.

Kipinöitä kytöpaloista voi levittä palomattomaan maaston ja siellä aiheutta uuden metsäpalon- erityisessti jos tuuli muttuu. Jälkisammutus ja kunnes maasto on turvallinen voi kestää päiviä tai viikkoja.

Kiinteistönomistajan velvollisuuten kuulu huolellisesti inventoida ja sammutaa käynnissä olevia kytöpaloja jotka useasti näkyy kuten pieniä savuja. Työ aluella on varallista ja pitää suorittaa suurella varavoisuudella. Puut jonka juuret ovat palaanet ja kuivunet puut jotka ovat osittain lahot voivat kaatua ilman ääntä mutta kovalla voimalla. Muurahaisenpesät ja vanhat kuollet puunrunkot voivat kiteeä kauan aikaa.

Jälkisammutukseen voi käyttä oma materiaalia niin kuin pumpuja, letkuja, lapioita ja vesikannuja. Sopivat suojavarusteet ovat vaatet jotka ei sisällä synteettiä, kypärä, käsineet ja suusuoja.

Jos palokunnalla on kapasiteetia ja mahdolisuuta niin kiinteistönomistja voi vuokrata materiaalia jälkisammutukseen.

Pääsääntö jälkisammutuksesta on että kaikki pienet savut täytyy olla sammutettu ja sen jälkeen aluetta täytyy pitää valvonnassa 3-5 vuorokauden aikana.

 

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2018-06-07 09:18

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se