Du läser här:

Uppdatering om Ekängsbadet

Just nu fylls bassängen i Ekängsbadet med vatten för att en besiktning av den ska kunna ske. Påfyllningen av bassängen tar tid, då man enbart höjer vattennivån med två decimeter per dygn. Detta görs för att trycket inte ska bli för stort och för att konstruktionen ska kunna sätta sig. Efter att bassängen är fylld kallas en oberoende besiktningsman in, som utför täthetsprover och besiktning av rörsystemen. Det är först efter att besiktningen är helt klar som alla berörda parter får besked om det är något som behöver åtgärdas eller ej.

I nuläget kan vi alltså inte ge något svar på när Ekängsbadet öppnas. Vi kommer att uppdatera om läget när besiktningen är helt klar och det finns nya besked att ge.

Stora bassängen i Ekängsbadet som håller på att fyllas med vatten.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2018-12-13 15:02

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se