Du läser här:

Vi avslutar nu uppdateringarna kring skogsbränderna i Sala kommun.

Vi avslutar nu uppdateringarna kring skogsbränderna i Sala kommun.

Men vi har beredskap att återuppta dem om det skulle behövas.

Tiedonanto Surahammarin kunnan kotisivulta pääty tällä heltkellä. Tällä hetkellä päivitykset Saalan kunnassa olevan metsäpalon johdosta pääty. Mutta kunta on valmiina uudestaan jatkamaan päivityksiä jos nykyinen tilanne muutuisi

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2018-06-10 16:58

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se