Du läser här:

Earth Hour lördag 30 mars – dagen då vi tänker extra på klimatet

Världens största klimatmanifestation Earth Hour genomförs över hela världen lördagen den 30 mars kl. 20.30 – 21.30. Människor på alla delar av vår jord släcker ljuset för att visa att de bryr sig om klimatet och miljön.

I Surahammars kommun deltar vi i Earth Hour genom att släcka så många lampor som möjligt under lördagskvällen. Vi uppmuntrar alla våra anställda att släcka ner både på sin arbetsplats och hemma. Kommunen vill även sprida budskapet till samtliga invånare och företagare i kommunen.

Några exempel på hur Surahammars kommun arbetar långsiktigt med energi- och miljöfrågor:

Vi arbetar med energieffektivisering i kommunens egna fastigheter, t.ex. genom att byta till vattensnåla kranar och toaletter, bättre styrning av ventilation och energisnåla motorer. Det pågår utbyte av lampor till LED-belysning i fastigheterna. Vi har elbil och hybridbilar, vi har tjänstecyklar, en solcellsanläggning på Hammarskolans tak och arbete pågår mot att byta till energieffektiva belysningsarmaturer för gatubelysningen samt att vi deltar i Miljö- och klimatrådet på länsnivå.

Läs mer om Earth Hour på wwf.se/earthhourlänk till annan webbplats.


Tobias Nordlander, kommunstyrelsens ordförande i Surahammars kommun:

Det kan ibland vara svårt att lyfta blicken och tänka på miljöfrågor i en vardag som för många snurrar allt fortare. En vardag där vi har vant oss vid sakers bekvämlighet och nyhetens behag. Behöver jag verkligen den där nya mobilen, eller duger den jag redan har ett tag till? Går det att laga den trasiga tvättmaskinen istället för att köpa en ny? Tar vi oss tiden att reflektera över dessa och liknande frågor så skapar vi en medvetenhet i vardagen gällande miljöfrågor och hur vi själva agerar för att skapa ett mer hållbart samhälle. För mig är det just det som miljöfrågorna landar i. Hur kan vi, du och jag, hjälpas åt att skapa ett hållbart samhälle att lämna över till våra barn?

För att påminna oss om, och uppmuntra oss att diskutera miljöfrågor så instiftades Earth Hour. Man ska alltså inte tro att Earth Hour är ett energispar-projekt, nej det är en påminnelse och en väckarklocka om att vi måste ta klimatförändringarna på allvar.

Jag och min familj släcker våra lampor hemma på lördag den 30 mars mellan klockan 20.30 och 21.30. Gör det du med!

Axel Kjellin


, 2019-03-27 09:00

Läs mer här:

Earth Hours webbplatslänk till annan webbplats

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se