Du läser här:

Elever från Hammarskolan reser till Litauen i ett projekt om mänskliga rättigheter

Under första veckan i april kommer 12 elever från årskurs 7 och 8, två lärare och rektorn från Hammarskolan i Surahammar att åka till staden Klaipeda i Litauen. Där kommer de att bo hos litauiska elevers familjer under 5 dagar. Allt detta genomförs i projektet Human rights: Promoting Citizenship.

Hammarskolan deltar nu under två år i projektet Human rights: Promoting Citizenship genom Nordplus-programmet. Hammarskolan ingår i projektet i ett utbyte med två andra skolor, en i Klaipeda, Litauen och en i Sandnes, Norge. Syftet är att diskutera och lära om mänskliga rättigheter och givetvis att utbyta erfarenheter med varandra.

Under hela projektet ses de en gång i veckan och arbetar med saker relaterade till mänskliga rättigheter. När vi besöker dem i mitten av februari sitter eleverna med en uppgift om att göra goda gärningar. Från en lista som heter ”100 sätt att göra skillnad”, ska de välja ut 5 saker som de ska göra till nästa veckas lektion. Det är stora som små handlingar, allt från att le åt en främling till att ta kontakt med ett äldreboende i närheten och erbjuda sin tid.

”Roligt att träffa nytt folk”

De tre höjdpunkterna under projektet kommer självklart vara när eleverna får besöka varandras städer. Nu under våren möts alla deltagare i Litauen, till hösten möts de i Norge och nästa vår är det Surahammars tur att ta emot de andra som gäster. Men, som sagt, först åker de norska och svenska eleverna till Klaipeda i Litauen den 31 mars, och det ser eleverna från Hammarskolan mycket fram emot.

– Det ska bli väldigt roligt att träffa nytt folk, säger Anton Thorsén, en av de 12 förväntansfulla eleverna.

De åker hem igen från Litauen den 5 april, och de har många tankar och förhoppningar om vad som ska ske under de 5 dagarna där. De fyra eleverna vi pratar med tycker att det ska bli intressant att se om det är skillnader i samhället och hur bra människorna som lever där har det. Det är även på sätt och vis en av anledningarna till att de valde att delta i projektet. Mina Dhirani förklarar:

– Det viktigt med mänskliga rättigheter, och vi kommer nog få lära oss om hur andra lever och har det. Till exempel undrar vi vad de äter för mat.

De andra instämmer exalterat och börjar diskutera vad de kan tänkas äta för särskild mat i Litauen. Diskussionen övergår i all den svenska maten de ska bjuda på när de själva står som värdar om över ett år.

Spända och förväntansfulla

Eleverna från de tre skolorna kommer att matchas ihop med varandra baserat på presentationer som eleverna fått skriva om sig själva. De är väldigt spända på att få träffa de andra och även om fokus här och nu är att lära sig om mänskliga rättigheter går det inte att undgå den förväntan eleverna har inför resan till Litauen. Vi kommer garanterat att få höra mer om detta när de kommer tillbaka från äventyret i början av april.

Fyra av de förväntansfulla eleverna som deltar i projektet.


Vad är Nordplus-programmet?

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Syftet med programmet är att utveckla samarbetet i regionen, skapa möjligheter för erfarenhetsutbyten, öka intresset för språk, främja kulturell förståelse och bidra till att höja kvaliteten på utbildningen.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-03-22 11:30

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se