Du läser här:

Gatubelysning ur funktion i södra Virsbo

Gatubelysningen i södra Virsbo är ur funktion. Arbete med felsökning av problemet pågår för närvarande och vi har ännu ingen information om när felet kan vara åtgärdat.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-01-04 09:23

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se