Du läser här:

Information om Ekängsbadet

Vi kan ännu inte ge besked om när Ekängsbadet kommer att öppna. I nuläget väntar vi på svar från överbesiktningsnämnden om när de kommer att påbörja sitt arbete för att ta ett beslut. Först när de har tagit beslut kan vi gå vidare i processen. Vi går ut med ny information när vi vet mer.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-04-12 08:36

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se