Du läser här:

Information om lagkrav gällande e-fakturor

Från och med 1 april 2019 är det lagkrav att all fakturering av inköp ska ske genom elektronisk faktura (e-faktura).

Lagkravet innebär att alla offentliga myndigheter (exempelvis kommuner, regioner med flera) är skyldiga att ta emot och behandla e-fakturor. Även leverantörer är skyldiga att skicka e-faktura när fakturan är utfärdad till en offentlig myndighet.

Observera att PDF inte är ett godkänt format och kan ej likställas med en e-faktura.

Surahammars kommun samarbetar med EVRY AB.

Du hittar mer information om e-fakturor och hur du går tillväga här: e-faktura – leverantörer

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-03-29 17:25

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se