Du läser här:

Information om mätningsarbete i våra tre tätorter

Under vecka 17 och eventuellt vecka 18 kommer mätningsarbete att genomföras i våra tre tätorter. Det här genomförs eftersom att kommunen eftersträvar att ha en aktuell och uppdaterad grundkarta över tätorterna.

Företaget Metria kommer att utföra mätningsarbetet. Personalen från Metria kommer eventuellt behöva ha tillträde till fastighetsägares tomter för att komma åt att mäta byggnader med mera. De kommer att ha uppmärkta kläder och bil samt ID-handling.

 

Vid eventuella frågor kontakta vår GIS- och Plansamordnare på telefon 0220-390 26.

Foto: Lantmäteriet.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-04-15 16:24

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se