Du läser här:

Information om renoveringen av Ekängsbadet

Nu har kommunen tagit över ansvaret för renoveringen av Ekängsbadet efter entreprenören Leaguit AB. De har haft två månader på sig att åtgärda felen som upptäcktes vid besiktning, och den tiden har nu gått ut.

En upphandling för att anlita en ny entreprenör som ska färdigställa renoveringen är på gång och den beräknas vara klar under början av 2020. Därefter kan arbetet påbörjas och förhoppningsvis är badhuset färdigställt under slutet av våren 2020.

Axel Kjellin


, 2019-12-05 11:00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se