Du läser här:

Information om snöröjning

Den här vintern har hittills varit ganska mild för oss i Surahammars kommun, och det har ännu inte fallit så mycket snö. I och med dagens snöfall vill vi uppmärksamma hur kommunen arbetar med snöröjning.

Snöröjningen i Surahammars kommun sköts av kommunen via en upphandlad entreprenör, PEAB. Snöröjning startar när det är ca 5 cm nysnö på kommunens gator, (= klass 1 och klass 2). Vid normala förhållanden tas snöröjningen ut kl 03.00. Det tar mellan åtta och tolv timmar att ploga hela kommunen.

På sidan när snön kommer hittar du mer information om hur arbetet med snöröjningen i kommunen går till.

Prioriteringsordning i kommunen

Kommunens gator är uppdelade i olika prioriteringsordning: A, B, C, D och E-gator.

A, B och C-gator = Huvudgator
Dessa har prioritet klass 1.

D-gator = Uppsamlingsgator
Är prioriterade i klass 2 och plogas efter A, B och C-gator

E-gator= Lokalgator
Är prioriterade i klass 3 och plogas efter D-gator.

För att se vilken prioritering din gata har, se PDF-filerna. Prioriteringsordningen är markerad med olika färger.

Plogningskarta GammelbyPDF (pdf, 70.4 kB)
Plogningskarta RamnäsPDF (pdf, 157.9 kB)
Plogningskarta SurahammarPDF (pdf, 217.4 kB)
Plogningskarta VirsboPDF (pdf, 145.1 kB)
Plogningskarta gång- och cykelvägarPDF (pdf, 528.8 kB)

Att tänka på vid uppställning/parkering av fordon

  • Respektera gälland parkeringsbestämmelser/-skyltning.
  • Tänk på att det råder parkeringsförbud på vändplaner och huvudleder.
  • Undvik att parkera bilar, husvagnar, släpkärror och liknande utmed gator och vägar.

 

De större vägarna i länet

Trafikverket har en plogningskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du kan se hur de större vägarna i länet prioriteras.

Axel Kjellin


, 2019-01-08 16:51

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se