Du läser här:

Kommunens ramavtal och kommande upphandlingar är nu tillgängliga på webben

Nu är kommunens befintliga ramavtal och kommande upphandlingar publicerade på webbplatsen. Du hittar listorna här, och de uppdateras löpande (när nya avtal och upphandlingar registrerats). Där kan du alltså gå in och titta med jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-03-06 16:00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se