Du läser här:

Kommunfullmäktige 9 december flyttas fram

Sammanträdet för kommunfullmäktige den 9 december blir framflyttat en vecka. Nytt datum är alltså måndag 16 december.

Ett extra sammanträde för kommunfullmäktige var redan sedan tidigare inplanerat till den 16 december. Men nu är beslut taget att flytta sammanträdet den 9 december och behandla alla ärenden vid samma tillfälle.

 

Allmänhetens frågestund

Fullmäktiges sammanträde, måndag 16 december klockan 18.00, inleds med allmänhetens frågestund.

Då kan du som bor i kommunen ställa frågor om Budget 2020, Plan 2021–2022.

Hur du lämnar in frågor

Frågor måste lämnas in senast onsdag 11 december klockan 16.00 till kommunkontoret eller sändas via brev eller e-post till Surahammars kommun.

Adress: Surahammars kommun, "Frågestund", Box 203, 735 23 Surahammar
E-post: kommunen@surahammar.se

Axel Kjellin


, 2019-12-09 11:50

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se