Du läser här:

Krisberedskap – Värme

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ned?
Har du sovsäck, filtar och varma kläder lättåtkomligt?
Har du ett extra lager av ljus och tändstickor?

Det behöver inte vara så kallt för att du snabbt ska bli nedkyld. Då blir din rörelse- och tankeförmåga sämre. Se till att ha en plan för alternativ uppvärmning av ditt hem och ha saker hemma som kan underlätta.

I den här filmen med Heidi Andersson får du tips och råd kring hur du löser värme vid en eventuell kris.


Foto: Thomas Henrikson, MSB

Axel Kjellin


, 2019-05-09 08:00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se