Du läser här:

Naturvårdsbränning i naturreservatet Stora Flyten

I dag, den 25 juni, genomförs en naturvårdsbränning i naturreservatet Stora Flyten i Surahammars kommun. Arbetet är en fortsättning på den bränning som gjordes den 22 maj men som avbröts eftersom väderförhållandena ändrades. Området ligger cirka sju kilometer sydväst om Virsbo. Bränningen utförs av Baggbolaget och Meloe Entomologi på uppdrag av Länsstyrelsen.

Start för bränning beräknas ske cirka klockan 11.00. Slutliga beslutet tas av bränningsledaren under förmiddagen. Räddningstjänst hålls informerade om bränningsarbetet. Mer information hittar du på lansstyrelsen.se/vastmanlandlänk till annan webbplats.

Information om naturvårdsbränningar

En naturvårdsbränning görs alltid då väderförhållandena är lämpliga och säkra. Naturvårdsbränningar måste genomföras när det är torrt i markerna, både av säkerhetsskäl och för att de ska ge önskad naturvårdsnytta. Länsstyrelsens naturvårdsbränningar genomförs dock inte om det är för torrt, för varmt eller för blåsigt. Genom att bränna under kontrollerade former på flera ställen vid olika tillfällen skapas ett nätverk av den livsmiljö som brandberoende arter behöver.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-06-25 09:08

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se