Du läser här:

Nu installeras trådlösa nätverk på alla boenden inom äldreomsorgen och för funktionsnedsättning

Nu har äntligen arbetet påbörjats med att införa trådlösa publika nätverk på alla boenden inom äldreomsorgen och för funktionsnedsättning i Surahammars kommun. Med detta kommer det bli möjligt att använda internet överallt på boendena.

– En av anledningarna är att vi vill ha förutsättningar för att införa digitala välfärdstjänster i framtiden. Vi vill även ge besökare tillgång till trådlösa nätverk för att kunna använda internet, säger Patrik Boström, Socialnämndens ordförande.

Arbetet med installationen av trådlösa nätverk har pågått sedan början av mars och kommer att fortsätta under våren. Det här är ett led i kommunens bredbandsstrategi som har ambitionen att alla i kommunen ska ha tillgång till internet.

Eva-Lena Odeling, tf Socialchef, understryker de positiva effekterna detta kan ge för brukarna.

– Det här ger fantastiska möjligheter för våra brukare att ta del av välfärdsteknik som på olika sätt kan underlätta vardagen.

Patrik Boström, Socialnämndens ordförande och Eva-Lena Odeling, tf Socialchef.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-03-25 10:00

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se