Du läser här:

Nu sopar vi fram våren!

Nu har vi börjat sopa undan sanden från vinterns halkbekämpning. Sopning av gator, trottoarer samt gång- och cykelvägar sker under vecka 14 till vecka 16 i Surahammar, Virsbo och Ramnäs.

Sopa ut sand från murar och staket

Passa på att sopa ut sanden från murar och staket. Sopa dock inte ihop sanden i högar. Ta bort löv, grenar och annat växtmaterial.

För fastighetsägare

Du som är fastighetsägare bör även se till att grenar och kvistar från träd och buskar inte hänger ut över gator, trottoarer samt gång- och cykelvägar. För mer information kan du läsa den här broschyrenPDF (pdf, 2.8 MB).

Växtmaterial lämnas till Återbruket

Växtmaterial lämnas till Återbruket i Surahammar. På tisdagar kan du även lämna in trädgårdsavfall i Ramnäs (Norrbyvägen) och Virsbo (Grusgropen). Information om öppettider hittar du på vafabmiljo.selänk till annan webbplats

Foto: Carl Hult/Mostphotos.

Axel Kjellin


, 2019-04-03 15:04

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se