Du läser här:

Ny tobakslag

Riksdagen har klubbat igenom en ny tobakslag som bland annat innebär att de rökfria miljöerna utökas.

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny tobakslag, som träder i kraft 1 juli 2019. Några av de viktigaste punkterna i den nya lagen är:

  • Tillståndsplikt införs för tobaksförsäljning.
  • Rökförbud i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, lekparker med flera. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet senast 19 mars 2019.
  • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019.
  • Sverige ratificerar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.

Regeringen hade föreslagit en skärpning av marknadsföringsreglerna, men
den nuvarande skrivningen i tobakslagen kvarstår. Den innebär att det är förbjudet
att marknadsföra tobaksprodukter utom vid försäljningsställen men reklamen får
inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

Foto: Pixabay

Axel Kjellin


, 2019-01-14 11:00

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se