Du läser här:

Renovering pågår på de moduler som står vid Nytorpsskolan

Fristående moduler har placerats vid Nytorpsskolan på grund av akut lokalbrist. Dessa moduler behöver renoveras innan de kan användas. Renoveringen sker på plats där de står och arbetet kommer att vara färdigt i slutet på augusti.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-06-20 12:00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se