Du läser här:

Samråd om ny översiktsplan för Surahammars kommun

Nu finns ett förslag till ny kommunövergripande översiktsplan. Samrådstiden är 13 maj till 9 augusti. Under samrådstiden är alla välkomna att lämna synpunkter för att förbättra vårt förslag.

I översiktsplanen beskrivs hur kommunen planerar att mark och vatten ska användas i framtiden. Den tar till exempel upp var det kan byggas bostäder, vart det behövs nya cykelvägar, vart det finns områden att ta extra hänsyn till, för att skydda, bevara eller utveckla. Översiktsplanen är vägledande för mark- och vattenanvändningen i kommunen och för utveckling av den byggda miljön.

Var hittar jag samrådshandlingarna?

Samrådshandlingar finns tillgängliga under tiden 13 maj till 9 augusti på följande platser:

  • Surahammars kommunhus
  • Surahammars bibliotek
  • Ramnäs utlåningsstation, Städet
  • Virsbo filialbibliotek
  • surahammar.se (Länk till samrådshandlingarna)

Diskutera planförslaget på Öppet hus

Det kommer att genomföras ”öppet hus”-möten där du kan ta del av och diskutera planförslaget med tjänstemän och politiker. Dessa möten sker på följande platser och datum:

  • 15 maj klockan 17-19, Virsboskolans matsal, Virsbo
  • 29 maj klockan 17-19, Bäckhammarskolans matsal, Ramnäs
  • 12 juni klockan 17-19, Folkets Hus, Surahammar

Lämna in dina synpunkter senast den 9 augusti 2019

Dina synpunkter på planförslaget ska skickas in senast den 9 augusti 2019. Du kan skicka in synpunkterna via brev eller e-post.

Märk dina synpunkter med “Samråd ÖP Surahammar, KS/2019-0028-212

Postadress: Surahammars kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Box 203, 735 23 SURAHAMMAR

E-post: plan-bygg@surahammar.se

Axel Kjellin


, 2019-05-15 12:10

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se