Du läser här:

Skolchefen i Surahammars kommun slutar och går vidare till en tjänst på Skolverket

Malin Sigmundsson kommer att lämna tjänsten som skolchef i Surahammar.

– Det är med blandade känslor som jag idag meddelar att jag kommer att lämna tjänsten som skolchef i Surahammar. Jag har blivit erbjuden en tjänst som undervisningsråd på Skolverket i Stockholm, säger Malin. Efter viss vånda har jag valt att tacka ja, beslutet var inte lätt att fatta eftersom jag trivs bra med alla fantastiska medarbetare.

Hon forsätter med att lyfta den positiva trenden hon ser för Surahammars kommun.
– Det finns en förankrad plan för ekonomin och för kvalitetsarbetet framåt. Måluppfyllelsen är god och oberoende mätningar visar på samma tendens -Surahammars skolverksamhet håller hög kvalité och är på väg framåt inom många områden, nämner hon.

– Jag har upplevt ett stort stöd och en god dialog med såväl politiken som kommunledningen under min tid här, påpekar hon. Verksamheten inom Barn- och utbildningsnämnden kännetecknas av god kvalité och det är mycket som nu är på plats för den som tar över.

– Mitt beslut handlar istället om att jag nu har fått chansen att arbeta med skolutveckling på ett nationellt plan och i samverkan med lärosäten, något jag brunnit för hela mitt yrkesliv, avslutar Malin.

Martina Nordin, kommunchef, tycker att det är tråkigt att Malin slutar men ser positivt på framtiden.
– Det är självklart tråkigt att Malin slutar sin tjänst hos oss, men jag är mycket nöjd med den genomlysning och den handlingsplan som är framtagen för kommande år. Med en ny förvaltningschef på plats, kan vi fortsätta arbetet med att utveckla skolverksamheterna i Surahammars kommun, säger hon.

Malin Sigmundsson slutar sin tjänst 30 april i år.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-02-05 16:28

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se