Du läser här:

Surahammars kommun näst bästa skolkommun i länet

Lärarförbundet släppte under veckan sin rankning Bästa skolkommun där Surahammars kommun placerar sig på plats 47 av 290. Kommunen är med det näst bäst i länet, endast två platser bakom Arboga. Jämfört med förra årets ranking, där Surahammar hamnade på plats 132, är detta ett rejält kliv framåt.

Katarina Djukic-Forsman, tillförordnad skolchef, vill lyfta att pedagogernas arbete har en stor del i det fina resultatet.

– Jag tror att resultatet till stor del beror på att vi har så många duktiga pedagoger i vår kommun. De är utbildade och har ett driv i de arbetsuppgifter som krävs för dagens pedagogik. För något år sedan gick hela kommuns lärare speciallärarlyftet och detta ser vi som en framgång för att möta dagens elever, menar hon.

En del i detta beror på, som Katarina nämner, att andelen utbildade lärare i kommunen är hög. Det syns även i undersökningen då det kriteriet, av de tio som mäts, är där kommunen placerar sig bäst och hamnar på plats 29.

Höga meritvärden

Det andra kriteriet där Surahammars kommun hamnar högt är elevernas meritvärde i årskurs nio. Detta betyder alltså att eleverna överlag har höga betyg i årskurs nio, vilket också beror på de duktiga lärare och pedagoger som arbetar i kommunen.

– Våra pedagoger bemöter eleverna på ett fint och professionellt sätt och de arbetar alla hårt för att våra elever ska uppleva en bra och trygg skolgång, som leder dem vidare i livet, säger Katarina.

Utmaningar för framtiden

Resultatet ser väldigt positivt ut överlag, men det finns några utmaningar att arbeta med framöver.

– Utmaningar som vi kan se utifrån rankingen, är varför så många ungdomar inte slutför gymnasieutbildningen. Här behöver vi sätta oss gemensamt och diskutera vad vi behöver satsa vidare på. Mer yrkesstudievägledning skulle kunna vara svaret.

Slutligen vill Stina Pettersson, också hon tillförordnad skolchef, även lyfta fritidspedagogerna och deras arbete, som gynnar både elever och lärare.

– De gör ett fantastiskt arbete i sin samverkansroll och är ett otroligt stöd för många lärare. De bedriver en professionell verksamhet på respektive fritidshem vilket gynnar våra elever, menar hon.


Information om Lärarförbundets ranking

Varje år presenterar Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Utifrån olika kriterier tittar vi på landets 290 kommuner och mäter hur mycket din kommun satsar på förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.

Du hittar all information om rankingen och hela resultatet på lararforbundet.selänk till annan webbplats.

Axel Kjellin


, 2019-10-17 15:49

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se