Du läser här:

Toppresultat för skolan i Surahammars kommun i ny mätning

Surahammars kommun hamnar på en fjärdeplats i landet i en ny mätning som Lärarnas Riksförbund har genomfört. I undersökningen har landets kommuner jämförts inom fyra kategorier, vilka är: undervisningskostnad per elev, lärarlöner, lärarbehörighet och elevresultat.

Det är en lite annorlunda undersökning som tar hänsyn till kommunernas olika förutsättningar. Med den här mätningen försöker Lärarnas Riksförbund ge en mer rättvis bild av hur kommunerna står sig i förhållande till varandra. Inom Västmanlands län har Surahammar en klar förstaplats och närmast bakom, på plats 36 i landet, ligger Fagersta.

Mer information om mätningen och resultaten hittar du på Lärarnas Riksförbunds webbplatslänk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-05-06 16:00

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se