Du läser här:

Beslut om inställda evenemang

Efter en samlad riskbedömning och med folkhälsomyndighetens rekommendationer tagna i beaktande så har det fattats ett ordförandebeslut att ställa in Valborgsmässofirande, nationaldagsfirande samt Suradagarna.

Följande evenamang är således inställda på grund av rådande omständigheter:

Valborgsmässofirande 30 april

Nationaldagsfriande 6 juni

Suradagarna 24-28 juni. (Suradagarna kan ev. komma att senareläggas beroende på rådande omständigheter)

Läs gärna mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende evenemang på www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats.


Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se