Du läser här:

Beslut om inställt feriearbete

Efter en samlad riskbedömning och med ungdomarnas bästa i beaktande så har det fattats ett politiskt beslut att ställa in 2020 års feriearbete i Surahammars kommun.

Det är ett väldigt tråkigt men nödvändigt beslut. Feriearbetena har varit väldigt populära bland kommunens ungdomar och det är en viktig del i vårt långsiktiga kompetensförsörjningsarbete.

Det är också väldigt trevlig att ha ungdomarna på plats i verksamheten.

Surahammars kommun har en stolt tradition av att erbjuda feriearbeten och vi ser fram emot att kunna erbjuda platser igen nästa år.

Ungdomarna som erbjudits ferierarbete i år ska ha fått in formation om detta via brev.

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se