Du läser här:

Besöksrutiner särskilda boendeformer

Från den 1 oktober gäller inte längre besöksförbud på särskilda boenden för äldre i Sverige. Beslutet grundar sig på den minskade smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ute i äldreomsorgens verksamheter och de nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer som tagits fram.

Verksamheterna har fortsatt ansvar att skapa förutsättningar att ta emot besökare och varje enskild besökare har sitt ansvar att följa råd och rekommendationer för minskad smittspridning.

Det är fortsatt viktigt att även du som besökare tar ett stort eget ansvar för att hjälpa till att förhindra smittspridning på våra boenden.

De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten ska följas och du ska inte besöka våra boenden om du känner dig det minsta sjuk. Vi ber dig att respektera de beslut som har fattats och att lyssna till personalens råd.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att förhindra smittspridningen.

Se även information på hemsidan:

Besöksrutiner särskilda boendeformerPDF (pdf, 73.5 kB)

Besöksrutiner särskilda boendeformer (Finsk översättning)PDF (pdf, 72.2 kB)

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se