Du läser här:

Buss 514 återgår till ordinarie tidplan fr.o.m 28:e april

Efter att ha utvärderat kollektivtrafiken under de senaste veckorna så har kollektivtrafikmyndigheten fattat beslut att utöka busstrafiken. Detta gör man för att undvika trängsel på kollektivtrafikens transportmedel.

De ändringar som omfattas för Surahammars kommuns del rör trafikering av buss 514, som nu återgår till ordinarie tidtabell.

Följande rekommenderas från Region Västmanlands smittskyddsenhet och Folkhälsomyndigheten och uppmanar alla:

• Res bara om du verkligen måste.

• Res bara om du är helt frisk och symptomfri.

• Undvik rusningstrafik om du kan.

• Är du över 70 år eller tillhör en riskgrupp ska du undvika att resa kollektivt.

Uppdaterad information finns på vl.se.

Information om tidtabellsändringarna finns även på vl.se/tidtabellsandringar

Se trafikmeddelandet nedan för detaljerad information:

TrafikmeddelandePDF (pdf, 225.1 kB)


Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se