Du läser här:

Fondmedel kan sökas

Surahammars kommun informerar att fondmedel kan sökas ur följande två fonder.

Albert och Lisa Fredrikssons donationsstiftelse.
Behöriga att söka är i första hand "i kommunen boende blinda, som äro i behov därav " i andra hand " till andra inom kommunen boende sjuka".
Anmälningsblankett Albert och LisaPDF (pdf, 19.7 kB)


Stiftelsen för vidareutbildning inom skog och jordbruk för mantalsskrivna personer inom Surahammars kommun
Behöriga att söka är ”personer skrivna i Surahammars kommun, vilka genomgått den obligatoriska skolan, för vidareutbildning inom jord- och skogsbruk”.
Ansökningsblankett för vidareutbildning inom skogsbrukPDF (pdf, 20.2 kB)


Ansökningsblanketter finns också i kommunkontorets reception. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 oktober 2020

Adress: Surahammars kommun, Stiftelser, Box 203, 735 23 SURAHAMMAR.


Bild på löv med daggdroppar
Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se