Du läser här:

Föräldrakurser: ABC – ALLA BARN I CENTRUM

ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn 3-12 år. Syftet med träffarna är att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Materialet är manualbaserat utifrån olika teman. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN:s barnkonvention.

För mer information om kurstillfällen och hur man anmäler sig med m.m vg. läs igenom pdf:n nedan.

ABC – ALLA BARN I CENTRUMPDF (pdf, 362.5 kB)

Se även information på hemsidan:

Föräldrakurser

 

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se