Du läser här:

Företagare - Välkommen att boka ett digitalt "företagsbesök"!

Det kanske absolut viktigaste med vårt näringslivsfrämjande arbete är att få lära oss om kommunens företag genom företagsbesök.

Via besöken vill vi alltid bilda oss en uppfattning om hur företaget ser på sitt företagande i kommunen. Vi ställer många frågor om huruvida man har haft kontakt med kommunen, vad kommunen skulle kunna förbättra för ett fortsatt företagande i Surahammar, Ramnäs eller Virsbo osv. Detta är viktiga frågor, då välmående företag är avgörande för en fungerande välfärd i kommunen.

Med det sagt, företagsbesök är tyvärr svårt just nu med tanke på den pågående coronapandemin. Vi har full respekt för att många företag fortfarande har besöksförbud, och vi jobbar givetvis med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men vi vill inte ställa in, vi vill ställa om!

Från och med idag går det alldeles utmärkt för dig som företagare att boka in dig på en tid då vi gör ett digitalt "företagsbesök". Vi vill då givetvis, utöver att få ta del av generella utmaningar och nyheter om ditt företagande, även gärna ta del av hur du drabbats och/eller upplevt coronapandemins utbrott, och hur det ev. påverkat ditt företagande. Är ni flera företagare som gärna skulle vilja "träffa oss" gemensamt digitalt går även det alldles utmärkt.

Du styr själv över hur lång tid du vill ha "besök" av oss, och du får möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor.

Är du intresserad? Hör då av dig till vår näringslivsutvecklare, Therese Kihlander, på telefonnummer 0220-390 61, eller skicka ett mejl till therese.kihlander@surahammar.se .

 

Sidan publicerad av: Therese Kihlander

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se