Du läser här:

Frivilliga resursgruppen informerar

Vi är en resurs i kommunernas krisberedskap! En inbjudan till dig som vill vara med i FRG.

Har Du viljan att göra en insats för dina medmänniskor om en större händelse skulle drabba våra två kommuner?

FRG:s främsta uppgift är att finnas som en extra resurs för kommunerna när den ordinarie bemanningen behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.

Intresserad?

Kom på vårt informationsmöte, tisdagen den 10 mars kl.18:00 Kommunfullmäktigesalen i Hallstahammars kommunhus.

Föranmälan sker via email till:

frg.hallstasura@gmail.com

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-02-14 14:42

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se