Du läser här:

Inbjudan till granskning av nya översiktsplanen

Surahammars kommun bjuder in till granskning av förslag till ny översiktsplan för Surahammars kommun.

Granskningshandlingar finns tillgängliga att ladda ner på kommunens hemsida from fredag 2 oktober.

http://www.surahammar.se/byggabomiljo/planerochutveckling/oversiktsplanering/granskningnyoversiktsplanlänk till annan webbplats

Granskningstid är 2 oktober till 2 december 2020

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

, 2020-10-02 09:53

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se